Odhad tržní ceny

Jaká je cena Vaší nemovitosti na trhu a za kolik se prodá.

Ať už budete prodávat jakýmkoli způsobem, prvořadě důležité je co nejlépe znát tržní hodnotu Vaší nemovitosti. 

Pro uvedení na trh a nejlepší prodej je mimořádně důležitá optimální nabídková cena, chybou je samozřejmě jak příliš nízká, ale většinou i příliš vysoká cena. Tržní ocenění je přínosem i pro možné jednání o prodejní ceně se zájemcem o koupi.

Řešením ale není nechat ("zdarma") odhadovat tuto cenu realitního makléře, kterému jde hlavně o to, aby získal Vaší nemovitost k prodeji právě on. V takovém případě dochází k tzv. „kupování“ nabídky, kdy makléř často s cenou manipuluje, aby ovlivnil majitele a získal další položku do své nabídky. Výsledkem je zavádějící informace, která může plánované transakci víc ublížit, než prospět.

Účinnou možností pro tyto účely je můj odhad tržní ceny. Proč?

Tržní cenu totiž stanovím hlavně podle skutečně prodaných srovnatelných nemovitostí. Přihlížím ale ke všem specifikům, zejména na základě:

  • 1
    skutečně realizovaných cen z katastru nemovitostí (za kolik se opravdu prodaly, ne jen nabízely),
  • 2
    aktuálních poptávek kupujících, situace na trhu a trendů
  • 3
    kritického posouzení nabídkových cen konkurenčních nemovitostí na trhu.

Informací pro stanovení ceny není nikdy dost, tzv. cenotvorných veličin je totiž překvapivě hodně. Mají ale různou váhu a potřeba je správně vyhodnotit.  Svoji roli hrají i „měkké“, těžko vyčíslitelné vlastnosti, okolnosti a rozdíly mezi jednotlivými nemovitostmi. Kupující jsou významně ovlivňováni svými emocemi, dojmy, pocity, i když si to většinou nepřipouští, a to se projevuje na ceně i prodejnosti.

Přístup k informacím a rozsáhlé zkušenosti přímo z praxe jsou proto nepostradatelné.

V rámci odhadu dostanete i informace o realizovaných prodejích v okolí Vaší nemovitosti.

Cena za provedení tržního odhadu ceny

Cena je 500  Kč za ocenění bytu nebo pozemku, 1.000 Kč v případě domu, v Praze a Středních Čechách. Jinde po domluvě.

Kontaktujte mě pro další info